پست الکترونیک

Net2
vclass
 
 
 

پردیس بین الملل - جزیره کیش

=====================================================

پردیس بین الملل تهران

=====================================================

پردیس پژوهش و فناوری
 
انرژی برق شیمی  شیمی و نفت  صنایع علوم ریاضی عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و اقتصاد مکانیک مهندسی و علم مواد هوا فضا
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

old mail