پست الکترونیک

Net2
vclass
 
 


 

جستجوی شماره تلفن کارکنان دانشگاه


 برای اتصال از خارج دانشگاه  شماره 6616 به ابتدای شماره تلفنهای داخلی اضافه نمایید.

بر اساس یکی از موارد زیر جستجو نماييد
 

 (جستجو بر اساس  نام )  نام مورد نظر را وارد کنید :

 (جستجو بر اساس  شماره تلفن شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید :

 (جستجو بر اساس  محل خدمت )  نام محل خدمت مورد نظر را وارد کنید :

در مواردی که نياز به اصلاح  نام ، محل خدمت و يا شماره تلفن دارد به اين  آدرس mohseni@sharif.ir  ایمیل ارسال نمایید

 
انرژی برق شیمی  شیمی و نفت  صنایع علوم ریاضی عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و اقتصاد مکانیک مهندسی و علم مواد هوا فضا
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

old mail